Informacje

Przedmioty umieszczone w ANTYKI I WSPÓŁCZESNOŚĆ-SPRZEDAŻ można obejrzeć w naszym salonie sprzedaży na ul. Kiełbaśniczej 31 we Wrocławiu. W przypadku zainteresowania jakimś przedmiotem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności produktu. Można tam również zasięgnąć wszelkich informacji szczegółowych.

Obok renowacji antyków, zajmujemy się także projektowaniem oraz wykonywaniem mebli stylizowanych na konkretne zamówienia naszy klientów, zobacz nasze realizacje...

ZAPRASZAMY NA KURSY RENOWACJI MEBLI ANTYCZNYCH

Organizujemy zapisy na kursy grupowe 4-8 osób, przez cały rok.

Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem nowych doświadczeń, zdobyciem zawodu lub pogłębieniem swoich umiejętności w zakresie renowacji mebli i przedmiotów dawnych. INFORMACJA

Regulamin

">

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.akant.ogicom.pl

Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014:


Regulamin dla konsumentów

 

 Rozdział I

Informacje ogólne

 §1.

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – ”AKANT" OŚRODEK RESTAURACJI MEBLI ANTYCZNYCH Leszek Ukleja, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 3-5,  NIP 897-000-32-91, REGON 00804430, właściciela Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – sklep działający pod adresem http:// www.sklep.akant.ogicom.pl

Konto – zakładane w Sklepie internetowym przez Klienta konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi a także zawierać z Usługodawcą umowy sprzedaży Towarów.

Klient – podmiot będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Towar – produkt oferowany w Sklepie internetowym.

Koszyk – element Sklepu internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia, m.in.: rodzaj Towaru, ilość, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Administrator danych osobowych – administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§2.

Zakres usług

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.akant.ogicom.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§3.

Wymagania techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu internetowego mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Klienta, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa w wersji Firefox 5.x.x, Internet Explorer 7.x.x, Chrome 10.x.x, Safari 5.x.x lub wyższej.

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).
 2. W przypadku niektórych funkcji Sklepu internetowego, dla pełnego z nich skorzystania może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz „cookies”.
 3. Sklep internetowy działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Sklepu internetowego, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania ze Sklepu internetowego. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Klienta nie powoduje niemożności korzystania ze Sklepu internetowego, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 4. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień niniejszego dokumentu, wszelka korespondencja pomiędzy Usługodawcą a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, natomiast zamówienie składane jest za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§4.

Ceny

Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT (ceny brutto) oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia.

§5.

Towary

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oferowane Towary są oryginalne, fabrycznie nowe, nieuszkodzone i wolne od wad.
 2. O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu zawarcia umowy przesłanym Klientowi niezwłocznie po złożeniu przez niego zamówienia na wskazany adres e-mail.
 3. Oferta Sklepu internetowego nie jest równoznaczna z jego aktualnym stanem magazynowym. Część prezentowanych Towarów dostępna jest od ręki (w opisie produktu widnieje wówczas informacja: „dostępne” ). Pozostałe Towary zamawiane są przez Usługodawcę bezpośrednio u producentów dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku czas realizacji zamówienia podany jest przy Towarze.

§6.

Treści o charakterze bezprawnym

 1. Świadczenie usług przez Usługodawcę nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

Rozdział II

Konto Klienta

§7.

Założenie i korzystanie z Konta i składanie zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 2. Klient może utworzyć Konto za pośrednictwem Sklepu internetowego wybierając zakładkę „Twoje konto”, podając adres e-mail i wypełniając formularz rejestracyjny.
 3. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane:
            a)      obowiązkowe:
                        imię i nazwisko,
                        adres dostawy,
                        numer telefonu kontaktowego,
                        e-mail,
                        hasło (składające się z min. 5 znaków);

     3) Konto zostaje utworzone po wpisaniu danych obowiązkowych oraz wybraniu opcji „Zarejestruj się”

     4) W przypadku niewypełnienia wszystkich danych obowiązkowych Konto nie zostaje utworzone, a Klient jest informowany o polach formularza rejestracyjnego, które należy poprawić.

      5) Utworzenie Konta zostaje potwierdzone wysłaniem przez Usługodawcę wiadomości powitalnej na adres e-mail Klienta.

     6) Klient osobiście dokonuje modyfikacji danych podanych w Koncie.          

     7) Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.sklep.akant.ogicom.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

     9) Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.
   
    10) Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

Rozdział III

Warunki realizacji zamówienia

§8.

Zawarcie umowy


 1. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia, co zostaje potwierdzone przez Usługodawcę przesłanym na adres e-mail Klienta potwierdzeniem złożenia zamówienia wraz z wszelkimi informacjami wymaganymi przez prawo.
 2. Umowa może zostać zawarta przez:

a)      Klienta posiadającego Konto – za pośrednictwem Konta,

b)      Klienta nieposiadającego Konta – za pośrednictwem formularza błyskawicznego zamówienia.§9.

Złożenie zamówienia

 1. Klient składa zamówienie dokonując wyboru Towaru spośród oferty Sklepu internetowego.
 2. Wybór Towaru odbywa się za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” widniejącej obok opisu Towaru.
 3. Po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, Klient w zakładce „Koszyk” wskazuje sposób dostawy i płatności.
 4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.
 5. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.

      6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz oświadczenia, że podane przez Zamawiającego dane są prawdziwe.

        7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.
      

§10.

Termin realizacji zamówienia

1.Termin realizacji zamówienia odbywa się na bieżąco.

2.Tak jak zamieszczono w opisie danego przedmiotu.

3. W szczególnych przypadkach termin dostawy zostaje ustalony z  Klient indywidualnie.


§12.

PłatnośćSkładanie zamówienia


1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.akant.ogicom.pl w wyjątkowych przypadkach e-mailem na adres  akant@akant.ogicom.pl  . Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do nas.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania adresu e-mail lub bez podania numeru telefonu, pod którym nie będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

5. Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać każda pełnoletnia osoba lub osoba prawna.

6. Zamówienia można składać przez 7dni w tygodniu.

7. Klient może zrezygnować z zamówienia lub wprowadzić zmiany do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres akant@akant.ogicom.pl i telefonicznie tel. 71 344-88-36

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz sprzedającym.

9. Sklep realizuje zamówienie w momencie dokonania przedpłaty na wyrób, chyba że został wybrany inny sposób zapłaty - pobranie.

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przedpłaty na wyrób i nie podlega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów u danego producenta.

11. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.

13. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które uzależnione są od wagi, gabarytu wyrobu lub wybranej przez Klienta formy transportu.

14. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu www.sklep.akant.ogicom.pl .

Realizacja zamówienia

1. Realizacja zmówienia jest uzależniona od producenta, który został wybrany przez Klienta jak również od rodzaju transportu.

2. Dostawa wyrobu odbywa się w wcześniej określony w zamówieniu sposób przez Klienta.

3. Koszt dostawy z każdym Klientem jest ustalany indywidualnie wraz z wysłanym przez  www.sklep.akant.ogicom.pl potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Dotyczy to przede wszystkim mebli.

4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy.

Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. ” O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za wyrób na rachunek klienta. Koszt dostawy oraz odesłania nie podlega zwrotowi. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu. Nie dotyczy to wyrobów, przy których zaznaczone jest iż są wykonane na zamówienie indywidualne nie podlegają zwrotowi oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian, rozmiarów.

2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta 12 miesięczną.

3. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient zajdzie w nim wady, powinien niezwłocznie poinformować o tym sklep. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są
w ciągu 31 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli naprawa będzie niemożliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi,
które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, drewna, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

5. Jeżeli wyrób dostarczony jest przez firmę kurierską Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wyrób nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera w którym będzie opisana szkoda, data i podpis kuriera. O sytuacji należy powiadomić sklep internetowy meblee.pl wysyłając e-maila na adres: akant@akant.ogicom.pl
Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Ochrona danych osobowych Klientów

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane żadnym innym celu.

Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ” O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.